Skarby zamku Drahimskiego

Posted by in Bez kategorii

Zamek drahimski przez kilka wieków stał na straży północno-zachodnich granic Rzeczypospolitej. Wiek XVII jednak przyniósł poważne zmiany w układzie sił politycznych i militarnych nad południowym Bałtykiem.

W roku 1637 zmarł książę Bogusław XIV, ostatni władca Pomorza Zachodniego, i państwo jego rozpadło się: część zachodnią wraz ze Szczecinem oraz wyspami Rugią, Uznamem i Wolinem zagarnęła Szwecja, natomiast reszta ziem pomorskich stała się łupem Brandenburgii.

Karol Gustaw Potop Szwedzki Międzywodzie

 

Polska, zajęta wojną z Moskwą, a następnie z Kozakami i Turcją, nie miała siły ani możliwości, by wystąpić w obronie grabionego Pomorza.

Zemściło się to straszliwie na Rzeczypospolitej, gdyż Szczecin stał się wkrótce główną bazą wypadową króla szwedzkiego, Karola Gustawa, przy organizowaniu najazdu na Polskę, znanego w naszej historii pod mianem potopu. Wspomagał go w tym najeździe zdradziecki lennik Polski, Fryderyk Wilhelm Pruski.

Gdy jednak losy wojny zmieniły się, a Szwedzi zostali przepędzeni Fryderyk Wilhelm przeszedł na stronę Polski i ofiarował jej nawet pomoc finansową. Ale nie za darmo, zastrzegł sobie bowiem, iż w razie nieoddania długu weźmie sobie w zastaw starostwo drahimskie.

Polska, wyniszczona wieloma wojnami, nie była istotnie w  stanie spłacić na czas zaciągniętej pożyczki. Lecz starostą drahimskim był wtenczas dzielny Jakub Potocki, który poprzysiągł, że póki żyje, starostwa drahimskiego Brandenburczykom nie odda i słowa dotrzymał.

 

Drahim Zamek

 

Podanie głosi, iż starosta drahimski przed śmiercią swoją kazał zebrać wszystkie skarby i kosztowności i zakopać je w ziemi. Tego jednak nikt nie wie.

Gdy wojska brandenburskie, na wieść o śmierci Jakuba Potockiego przystąpiły do szturmu na zamek, nieliczna załoga polska podpaliła kniane zabudowania zamkowe i wycofała się oddając w ręce wroga to nagie mury forteczne.

Skarby pozostały w ziemi. Wiele lat później pewien mieszkaniec Czaplinka miał sen, iż skarby drahimskie zostały zakopane tuż przy bramie zamkowej.

Zabrał się więc którejś ciemnej nocy i skarb odkopał.

Ale nie umiał odszyfrować tajemnicy, więc skarby przepadły, podobno jeszcze głębiej zapadły się pod ziemię.

 

Zamek Drahimski

Z zamku drahimskiego przetrwały do dziś tylko ruiny i podanie. Głosi ono, iż skarby starościńskie spoczywają nadal w ziemi lękają na potomka w prostej linii Janka z Czarnkowa, pierwszego starosty drahimskiego. Potomek ten kiedyś tu przyjdzie, skarby wydobędzie i przekaże prawowitej władzy polskiej.

Czaplinek legendy

 

Autor: Stanisław Świrko